Lệnh xem thư mục trong DOS là gì?

 |  Xem: 1.751  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/06/2008 - 15:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ta sử dụng lệnh dir [ten o dia]
Ngày gửi: 07/06/2008 - 16:02
Trả lời