Lệnh xem thư mục trong DOS là gì?

 |  Xem: 1.769  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/06/2008 - 15:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Ta sử dụng lệnh dir [ten o dia]
Ngày gửi: 07/06/2008 - 16:02
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)