Ứng dụng   Thông báo   Hỗ trợ   Đăng ký   Đăng nhập
Đăng hỏi đáp
1 thành viên trả lời
pipo Trả lời cuối cùng: 22/09/2008
Thành viên tích cực nhất

Hoàng Tươi

6 lượt cảm ơn

monpion0111

2 lượt cảm ơn

Ngọc Minh Nguyễn

1 lượt cảm ơn

Dương Phúc

1 lượt cảm ơn

Trong C#, làm sao để chuyển từ 1 chuỗi sang 1 mảng ký tự?

le anh tu 22/09/2008 - 11:40

Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
6514
Trả lời (1)

Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

PhanHungSon

22/09/2008 - 11:41
Trong chương trình viết bằng ngôn ngữ C#, để miêu tả các chuỗi văn bản, ta thường dùng biến thuộc kiểu string hay String. string hay String là các class đối tượng có sẵn trong môi trường .Net được dùng để quản lý chuỗi văn bản. Để chuyển chuỗi sang 1 mảng ký tự, bạn có thể gọi tác vụ ToCharArray() của biến string hay String. Thí dụ sau là đoạn code C# demo việc chuyển chuỗi sang mảng các ký tự:

//khai báo các biến cần dùng
int i;
char[] buf;
char ch;
String sbuf = "Nguyễn Văn Hiệp";
//hoặc: string sbuf = "Nguyễn Văn Hiệp";
//chuyển chuỗi thành mảng ký tự
buf = sbuf.ToCharArray();
//duyệt từng ký tự trong mảng
for (i = 0; i < sbuf.Length; i++) {
ch = buf; //đọc ký tự thứ i và gán vào biến ch
}
Nếu chỉ cần truy xuất đọc từng ký tự trong chuỗi, ta không nhất thiết phải chuyển chuỗi sang mảng ký tự mà có thể dùng cú pháp đơn giản như sau:
ch = sbuf; //đọc ký tự thứ i trong chuỗi và gán vào biến ch
Đọc thêm
. Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

Báo vi phạm