Ứng dụng Thông báo Hỗ trợ Đăng ký Đăng nhập
1 thành viên trả lời
pipo Trả lời cuối cùng: 22/09/2008
Thành viên tích cực nhất
 • Hot
 • Giảm giá
 • Mới

   Trong C#, làm sao để chuyển từ 1 chuỗi sang 1 mảng ký tự?

   Bikul

   22/09/2008 - 11:40
   Câu hỏi này hữu ích với bạn? Cảm ơn
   6236

   Vui lòng đăng nhập ID VATGIA để gửi trả lời của bạn

   pipo

   22/09/2008 - 11:41
   Trong chương trình viết bằng ngôn ngữ C#, để miêu tả các chuỗi văn bản, ta thường dùng biến thuộc kiểu string hay String. string hay String là các class đối tượng có sẵn trong môi trường .Net được dùng để quản lý chuỗi văn bản. Để chuyển chuỗi sang 1 mảng ký tự, bạn có thể gọi tác vụ ToCharArray() của biến string hay String. Thí dụ sau là đoạn code C# demo việc chuyển chuỗi sang mảng các ký tự:

   //khai báo các biến cần dùng
   int i;
   char[] buf;
   char ch;
   String sbuf = "Nguyễn Văn Hiệp";
   //hoặc: string sbuf = "Nguyễn Văn Hiệp";
   //chuyển chuỗi thành mảng ký tự
   buf = sbuf.ToCharArray();
   //duyệt từng ký tự trong mảng
   for (i = 0; i < sbuf.Length; i++) {
   ch = buf; //đọc ký tự thứ i và gán vào biến ch
   }
   Nếu chỉ cần truy xuất đọc từng ký tự trong chuỗi, ta không nhất thiết phải chuyển chuỗi sang mảng ký tự mà có thể dùng cú pháp đơn giản như sau:
   ch = sbuf; //đọc ký tự thứ i trong chuỗi và gán vào biến ch
   Đọc thêm
   . Bình luận này hữu ích với bạn? Cảm ơn

   Báo vi phạm