Cách đóng gói chương trình VB.NET thành file setup?

1. Cách đóng gói chương trình VB.NET thành file setup?
2. Có phải muốn chạy 1 ứng dụng .Net thì trong máy phải có Microsoft .NET Framework? Có cách nào chuyển chương trình thành file *.exe như VB6 không?
 |  Xem: 4.621  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/09/2008 - 10:03  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

1. Bản thân trình setup cho 1 ứng dụng cũng là 1 ứng dụng, do đó để có nó, bạn cũng phải viết tường minh. Trước khi viết trình setup, bạn cần xác định cụ thể chi tiết các thành phần nào cần cài đặt vào máy mới cũng như qui trình cài như thế nào. Bạn có thể thử nghiệm qui trình cài đặt bằng tay xem nó chạy tốt không trước khi viết phần mềm setup thực hiện tự động qui trình đó. Hiện các hãng phần mềm như IntallShield, Wise, Spb Software House,... đã xây dựng và phân phối các tool hỗ trợ tối đa việc viết trình setup. Nhờ những tool này, việc tạo trình setup cho 1 ứng dụng trở nên dễ dàng, nhanh chóng hơn nhiều so với trước đây. Để biết chi tiết, cụ thể các thông tin về 1 trong các tool trên, bạn nên cài đặt nó vào máy rồi đọc Help đi kèm.
2. Mặc dù ứng dụng .Net cũng được dịch ra file khả thi (*.dll, *.exe,...), nhưng nó chỉ có thể chạy trên máy ảo "Microsoft .Net Framework". Như vậy, 1 trong các tác vụ mà trình setup ứng dụng .Net phải làm là cài đặt "Microsoft .Net Framework" vào máy cần cài đặt. Hiện không có ứng dụng .Net nào có thể chạy trên 1 máy mà chưa có máy ảo "Microsoft .Net Framework".
Ngày gửi: 23/09/2008 - 10:04
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)