Đánh số trang cho hai cột trên cùng một mặt giấy trong Word ?

cái này khoai quá làm mãi chả được hix hix ! help !
 |  Xem: 2.650  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 28/05/2008 - 09:55  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Mở tài liệu chọn Tools - Options chọn thẻ View đánh dấu chọn Field codes nhấn OK (mục đích là

để hiển thị mã nguồn trong thao tác đánh số trang) . Vào menu View - Header and Footer nhấn

nút InsertPageNumber trên thanh Header and Footer . Lúc này bạn sẽ thấy hiện lên công thức

{PAGE} trong khung Header , bạn tiếp tục đặt dấu nháy vào giữa công thức {PAGE} và nhấn nút

Insert Page Number lần nữa , công thức này có dạng {PAGE{PAGE}} .

Bạn đặt dấu nháy vào trước chữ PAGE đầu tiên trong công thức rồi gõ vào =*2 rồi xóa đi chữ

PAGE sau đó . Bạn tiếp tục thêm vào sau từ PAGE còn lại giá trị là -1 . Công thức đầy đủ lúc này

sẽ là {=2*{PAGE}-1}

Bạn copy nguyên phần công thức trên và nhấn phím Tab để chuyển con trỏ chuột qua bên phải

rồi dán chúng ở đó (lúc này bạn đánh số cho cột thứ hai trên trang) và sửa lại là {=2*{PAGE}} ,

nếu muốn rỏ ràng hơn thì bạn có thể thêm vào từ Trang đầu mổi công thức

Bạn đóng thanh công cụ Header and Footer lại và vào Tools - Options bỏ dấu chọn trong dòng

Field codes nhấn OK , bạn sẽ có được số trang theo ý thích .
Ngày gửi: 28/05/2008 - 09:56

Tôi rất thích hướng dẫn này, tuy nhiên làm mãi không được, toàn hiện ra chữ:  !Syntax Error, *. Bạn hướng dẫn kỹ thêm chút nữa được không? Cám ơn.

 

 

Ngày gửi: 22/06/2010 - 08:41
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bàn máy tính dùng cho cá nhân Hòa Phát - BMT06A
Liên hệ gian hàng...