Chuyển nhanh nội dung văn bản Word sang PowerPoint ?

không sử dụng phần mềm nha bạn ! hixx
 |  Xem: 52.326  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/05/2008 - 10:29  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn dùng tính năng này vì việc soạn nội dung văn bản trong PowerPoint không tiện bằng soạn

trong Word và nhất là khi bạn đã có văn bản được soạn trong Word nay muốn trình diễn bằng

Power Point.

Trước tiên, bạn mở văn bản trong trong Word, vào menu File - Send to - Microsoft Power Point -

PowerPoint sẽ chạy và cho ra các slide chứa nội dung văn bản đó . Nhưng ... không phải lúc nào

cũng đơn giản như vậy, đôi khi bạn sẽ thấy nội dung các slide rất lộn xộn vì PowerPoint nhận lấy

toàn bộ nội dung theo định dạng thô (Outline) của văn bản.

Muốn có định dạng đề mục, trong Word phải áp dụng các Style Heading. Cụ thể là Slide 1 của

PowerPoint sẽ là vùng nhập liệu (text box) đầu tiên chứa đoạn văn bản (paragraph) nhưng trong

Word lại là Heading 1, vùng nhập liệu dưới chứa đoạn có Heading 2, qua Slide 2 tiếp tục như

thế...

Ví dụ trên có từ “(tiếp theo)” ta vẫn cho là Heading 1 vì muốn phần “Kế hoạch thi hành” qua một

slide mới do phần Chiến lược cụ thể dài , chiếm hết Slide 2. Làm như vậy khi qua PowerPoint

khỏi phải sửa nữa.

Trong Word, muốn áp dụng style Heading 1 cho một đoạn thì bạn để con trỏ văn bản ở đọan đó

bấm vào nút Style và chọn Heading 1, hoặc chỉ cần gõ Ctrl+Alt+1.

Với style Heading 2 cũng vậy, phím tắt là Ctrl+Alt+2. Trường hợp bạn thấy chữ tiếng Việt (do

style Heading 1 và 2 có phông chuẩn của Windows, nếu bạn dùng Unicode thì không phải gặp

rắc rối) bạn phải vào menu Format - Style hay menu Format - Style and Formatting - chọn hai

Style này và Modify - Format để lựa đúng phông tiếng Việt mà bạn dùng.

Để ý rằng mọi đoạn khác không có style Heading 1 hay Heading 2 đều không được gởi qua

PowerPoint.
Ngày gửi: 28/05/2008 - 10:29
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Ronald Jack X628
2.450.000 ₫
Ronald RJB 100
4.470.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)