Nếu muốn gỡ bỏ deep freeze (Unsitall Deep Freeze) mà không được thì làm thế nào?

tôi muốn unistall deepfreeze nhưng không được thì phải làm như thế nào?
ai biết xin mách zùm
thanks
 |  Xem: 33.582  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 30/05/2008 - 21:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Tui có cách sau bạn tham khảo xem nha:
bạn down phần mềm Deep Unfreezer 1.6 (99 KB)về tại: http://usuarios.arnet.com.ar/fliamarconato/pages/DeepUnfreezer1.6.exe
sau đó:
Chạy file Deep_UnFz.exe
_Nếu hệ thống không có Deep Freeze, chương trình sẽ báo "Deep Freeze undetected !"
_Nếu hệ thống có Deep Freeze, chương trình sẽ báo "Deep Freeze detected !"
_Click "Load Status" chương trình tìm kiếm thông tin về Deep Freeze hiện hành
_Đến đây bạn chọn 1 trong những lựa chọn sau
+ Boot Frozen : sau khi reset máy, hệ thống bị đóng băng (Frozen)
+ Boot Thawed in next (1) restart : trong (1) lần reset máy, hệ thống được mở băng, bạn có thể điều chỉnh số lần theo ý, mặc định là 1
+ Boot Thawed : từ đây về sau, nếu không được chỉnh lại, Deep Freeze không còn tác dụng :showoff: --> mở đóng băng hệ thống không giới hạn số lần reset (hãy chọn lựa chọn này)
_Click "Save Status" chương trình lưu chế độ boot sau khi reset (mà bạn đã sửa đổi) vào Deep Freeze hiện hành
_Reset máy và bạn đã mở đóng băng Deep Freeze, mặc sức ghi chép, thay đổi trên hệ thống kể cả nếu bạn muốn : UNINSTALL DEEP FREEZE !!!

Thân!
Ngày gửi: 31/05/2008 - 09:40
Ghots lai máy thôi
Ngày gửi: 23/06/2008 - 14:27
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

IBM - Lenovo ThinkCenter A55 (8705A-J9),Intel 946GZ Intel Pentium Dual Core E2140 (1.60Ghz, 1MB cache), 512MB DDRam2, 80GB SATA, PC Dos Không bao gồm màn hình
Liên hệ gian hàng...
HP Pavilion A1342L , (Intel Pentium 4 524 , 256MB RAM , 80GB HDD , PC DOS , Không bao gồm màn hình)
Liên hệ gian hàng...
HP COMPAQ PAVILLION A5035L , Intel Pentium D915 (2*2.8GHz, 4MB L2 cache, 800Mhz FSB) , 512MB DDRam2 , 80GB 7200rpm SATA HDD , PC DOS (Không kèm màn hình)
Liên hệ gian hàng...
HP Dx7300MT (ET113AV) (Intel Core 2 Duo E4400 2.0GHz, 1GB RAM, 160GB HDD, Windown Vista Business, Không kèm màn hình)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)