Trong hệ nhị phân số bù 2 của 111011 là bao nhiêu?

 |  Xem: 3.591  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 02/06/2008 - 17:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

số bù 2 của một số nhị phân bằng số bù 1 cộng thêm 1
bù hai của 111011 là 000111
Ngày gửi: 02/06/2008 - 17:55
số bù 2 của 111011 là 000101
kết quả này có từ 2 cách: cộng 1 vào bù 1 của số trên hoặc đếm từ phải qa trái từ sau số 1 đầu tiên đổi bit.
Ngày gửi: 02/02/2009 - 11:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

HP Pavilion A1342L , (Intel Pentium 4 524 , 256MB RAM , 80GB HDD , PC DOS , Không bao gồm màn hình)
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)