Trong hệ nhị phân số bù 2 của 111011 là bao nhiêu?

 |  Xem: 3.515  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 02/06/2008 - 17:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

số bù 2 của một số nhị phân bằng số bù 1 cộng thêm 1
bù hai của 111011 là 000111
Ngày gửi: 02/06/2008 - 17:55
số bù 2 của 111011 là 000101
kết quả này có từ 2 cách: cộng 1 vào bù 1 của số trên hoặc đếm từ phải qa trái từ sau số 1 đầu tiên đổi bit.
Ngày gửi: 02/02/2009 - 11:04
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

HP Pavilion A1342L , (Intel Pentium 4 524 , 256MB RAM , 80GB HDD , PC DOS , Không bao gồm màn hình)
Liên hệ gian hàng...