Khi trình chiều Power point để không cho tín hiệu lên màn hình trình chiếu nhưng vẫn có ở máy tính mà không phải tắt đầu chiếu thì làm sao?

Khi đang trình chiếu Power point nếu muốn không cho tín hiệu lên màn hình trình chiếu nhưng vẫn có ở máy tính mà không phải tắt đầu chiếu thì làm sao.Ai biết chỉ với.
 |  Xem: 1.809  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 21/09/2008 - 14:17  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

cáp và chinh nó nữa biết chỉnh đúng ko xem co mở máy chưa day có hở ko.vvvvv
Ngày gửi: 21/09/2008 - 15:37

ban tắt màn hình làm gì hãy sử dụng chức năng tạm dừng rồi vào chỉnh sửa trong máy mà người khác không thể theo dĩ thông qua màn mình.ok

bạn nhấn Fzenh đảm bảo ok nếu không phải ý  bạn hỏi ok xin loi ah

Ngày gửi: 25/08/2012 - 09:25
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)