Cách xoá các trang web đã truy cập?

Các anh chị cho em hỏi làm thế nào để xoá hết địa chỉ website mình đã vào bằng Internet Explorer?
 |  Xem: 239.416  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 24/03/2009 - 16:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Có nhiều cách để xoá danh sách các địa chỉ website mà bạn đã vào internet.

1. Theo kinh nghiệm của tôi, để xoá các địa chỉ website đã vào trước đó một cách có chọn lọc bạn thực hiện như sau:

- Vào Start\ Run\ gõ Regedit\ Trong HKEY_CURRENT_USER click Software \ Microsoft \ Internet Explorer\TypedURLs của cửa sổ Registry Editor. Bạn sẽ thấy danh sách các khoá có chứa địa chỉ của website mà bạn đã vào. Nhấn chuột phải tên địa chỉ muốn xoá\Delete.

- Thoát khỏi cửa sổ Registry Editor.

2. Xoá tất cả danh sách:

Từ cửa sổ IE, vào Tools\ Internet Options\ General\Clear History \ Ok.

Chúc vui
Ngày gửi: 24/03/2009 - 16:25
Trích dẫn:
Từ bài viết của connanbh
Có nhiều cách để xoá danh sách các địa chỉ website mà bạn đã vào internet.

1. Theo kinh nghiệm của tôi, để xoá các địa chỉ website đã vào trước đó một cách có chọn lọc bạn thực hiện như sau:

- Vào Start\ Run\ gõ Regedit\ Trong HKEY_CURRENT_USER click Software \ Microsoft \ Internet Explorer\TypedURLs của cửa sổ Registry Editor. Bạn sẽ thấy danh sách các khoá có chứa địa chỉ của website mà bạn đã vào. Nhấn chuột phải tên địa chỉ muốn xoá\Delete.

- Thoát khỏi cửa sổ Registry Editor.

2. Xoá tất cả danh sách:

Từ cửa sổ IE, vào Tools\ Internet Options\ General\Clear History \ Ok.

Chúc vui


Cách thứ 2 là nhanh nhất, xóa toàn bộ các địa chỉ website mà bạn đã vào.
Cách thứ nhất mình chưa thử qua
Ngày gửi: 25/03/2009 - 09:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

BookDrive DIY - thiết bị quét chụp sách bán/tự động của ATIZ do VIMAS cung cấp độc quyền tại VN
Liên hệ gian hàng...
BookSnap - thiết bị quét chụp sách bán/tự động của ATIZ do VIMAS cung cấp độc quyền tại VN
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)