Windows Genuine Advantage là gì?

 |  Xem: 1.267  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 04/05/2009 - 14:09  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Windows Genuine Advantage là một chương trình giúp Microsoft đấu tranh chống lại nạn sao chép phần mềm bất hợp pháp và giúp bạn xác nhận rằng bản sao Microsoft Windows XP được cài đặt trên máy tính của bạn là bản sao chính hãng và được cấp phép hợp pháp.
Ngày gửi: 04/05/2009 - 14:12
Trả lời