Về khôi phục cài đặt gốc ĐT Apple iPhone 8g

Tôi mới mua ĐT Apple iPhone 8g, cho bạn mượn xem, chẳng hiểu bạn bấm vào đâu trong mục khôi phục cài đạt gốc (Restore Factory Settings), thế là máy mất khả năng sử dụng, vậy phải làm như thế nào để máy có thể sử dụng được. Làm ơn hãy bày cách cho tôi với. Xin cảm ơn!
 |  Xem: 5.348  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 25/10/2008 - 16:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

bạn chỉ cần bấm phím hôm " menu " +  nguồn và giữ tới khi máy tự tắt và khởi động lại chắc được

Ngày gửi: 25/12/2012 - 15:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Apple iPhone 8GB
700.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)