Trong main điện thoại, làm cách nào để phân biệt IC nguồn?

 |  Xem: 5.027  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/06/2008 - 16:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong main điện thoại IC nguồn và CPU thường là lớn nhất. Để phân biệt IC nguồn thì bên cạnh IC nguồn sẽ có rất nhiều con tụ nhỏ đặt xung quanh IC nguồn, các tụ này dùng để chuyển điện áp cho các phần khác trong main..
Ngày gửi: 10/06/2008 - 16:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Dây nguồn
30.000 ₫
GIAO SUA CHUA
40.000 ₫
Mỏ hàn
90.000 ₫
Công súât máy bộ đàm GM338
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)