Cách phá mật khẩu của máy tính?

Máy em dùng windows XP nhưng mà bố mẹ lại đặt pass cấm chơi, anh em nào biết cách vào mà không cần phá mật khẩu chứ mất mật khẩu thì bố mẹ cũng biết thôi.Làm ơn giúp giùm ạ, cảm ơn trước.
 |  Xem: 8.169  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/08/2009 - 10:23  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn cho đĩa Hiren Boot CD các bản mới vào làm đĩa khởi động. Menu xuất hiện với 9 mục lựa chọn...
* Bạn chọn mục 9.Next...
* Chọn tiếp mục 4.Password Tools...
* Chọn tiếp mục 1.Active Password Changer 2.1 (NT/2000/Xp)
*Chương trình có 3 lựa chọn
1.Choose Logical Drive:để chọn ổ đĩa muốn phá password ->Next
+ Lúc đó chương trình sẽ tìm kiếm những ổ đĩa nào có chứa Windows.
+ Sau khi bạn chọn tên ổ đĩa chương trình sẽ liệt kê các user đã được tạo trong Windows.
+ Bạn chọn đúng tên user mà bạn cần bỏ password
chương trình sẽ hiển thị dòng thông báo:
Would you like to reset this user''s password (Y/N) [N]:
Bạn có chắc chắn xoá password hay không?
Nếu bạn đồng ý reset lại password thì ấn chọn Y và chọn phím Enter.
Bạn thoát khỏi chương trình khởi động lại máy. Bạn kiểm tra xem còn password hay không?
Ngày gửi: 28/08/2009 - 10:25
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bàn vi tính - BMT55 Hòa Phát
Liên hệ gian hàng...
Bàn máy tính BMT19H Hòa Phát
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)