Xử lý bảng biểu trong word?

Tôi soạn giáo án phải dùng đến kẻ các cột (3 cột) nhưng đoạn cuối trang thường hay bị nhảy cả biểu sang trang khác. bạn nào biết cách xử lý chỉ giùm cho tôi với, xin cảm ơn!
 |  Xem: 9.663  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/09/2009 - 19:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Anh có thể áp dụng các cách sau để bảng đó liền trong 1 trang:
- Cân đối trang để bảng đó hiện lên ở một trang mới hoàn toàn hoặc ở đầu trang( nói chung là đủ không gian trang cho bảng), có thể bỏ trống dòng để bảng đủ trong trang
- Thu nhỏ kích cỡ các chữ trong bảng để bảng vừa với trang
- Thu hẹp khoảng cách giữa các cột,các dòng trong bảng( bảo đảm tính cân đối với chữ). sao cho bảng vừa với trang nhất.
Ngày gửi: 16/11/2009 - 22:56

Tôi từng bị như bạn và tìm toét mắt trên google cũng không được.

Cuối cùng chỉ làm đơn giản như sau:

1. Tạo 1 bảng mới có số cột như bảng ban đầu

2. Chia cái dòng bị lỗi thành 2 dòng rồi copy vào bảng mới

 

=> Tóm lại là bảng cũ có a cột b dòng thì bảng mới có a cột và b+1 dòng

Ngày gửi: 30/03/2010 - 09:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Marathon US1052CX Line-Interactive (Ac quy trong)
9.200.000 ₫
Marathon US1052C Line-Interactive (Ac quy trong)
10.379.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)