Làm thế nào đưa biểu tượng internet Explore lên desstop?

 |  Xem: 11.635  |  Trả lời: 5
Ngày gửi: 13/01/2010 - 13:41  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (5)

Rất đơn giản:
Mở My Computer -> chọn ổ C -> kích chuột phải mở Explore -> intenet explore -> dùng chuột gắp biểu tượng internet ra màn hình, thế là xong.
Ngày gửi: 13/01/2010 - 13:42
Hình như bạn đang chọn kểu Start menu. nếu vậy thì muốn dưa biểu tượng internet Explor lên desstop bạn làm như sau: vào start ->> Control Panel ->> Appearance and Themes ->> Taskbar and Start Menu ->> lúc này xuất hiện cửa sổ bạn chọn thẻ Start Menu chọn Classic Start menu ->> Apply nhấn Ok. Như vậy là xong rồi đó.
Ngày gửi: 13/01/2010 - 13:42
Bạn nhất nút start/all programe /nhấp chuột phải vào biểu tượng IE và nhấn send to desktop là được mà.
Ngày gửi: 13/01/2010 - 13:43
Đơn giản là click phải vào desktop chọn properties ->Desktop
trong bảng desktop click vào Customize Desktop ->tích vào lựa chọn internet Explorer rùi ok->apply
là xong.nếu làm mất biểu tượng My Computer hay My Document cũng làm tương tự như thế
Ngày gửi: 13/01/2010 - 13:44
Bạn vào Start chọn tìm biểu tượng đó, kích giữ chuột phải kéo ra ngoài là được.
Ngày gửi: 13/01/2010 - 13:48
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bàn internet QP1181
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)