Làm sao để nghe được âm thanh trực tiếp từ Microphone?

Ai chỉ cho mình cách có thể nghe trực tiếp âm thanh từ microphone trên máy tính không? huhu mình đã thu âm và chat voice được nhưng ko thể nói trực tiếp được.

 |  Xem: 1.620  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/03/2010 - 15:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có thể tiếng từ mic ra loa nhỏ phải không? Vào Volumecontroloptions properties ecordingick chọn microphoneOK
Sau đó trong thanh microphone nếu đã thấy nút Advance thì bấm vào nếu chưa thì optionsick chọn advancecontrols
Tiếp tục nhấn nút Advance chỗ thanh microphone tick chọn 1st mic boost.

Ngày gửi: 22/03/2010 - 15:11
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)