Cách đổi password của account ADSL?

Tôi mới mắc điện thoại và ADSL và được cung cấp một username như trên (vanduongttx). Tôi đã kích hoạt và sử dụng username này. Nay tôi muốn đổi password (không dùng password được cung cấp lúc mắc điện thoại) nữa. Xin được hướng dẫn cách làm.

 |  Xem: 4.988  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 03/05/2010 - 10:37  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

"Bạn lên trang http://user.vnn.vn có chỗ ĐỔI MẬT KHẨU TRUY NHẬP - CHANGE PASSWORD Bạn đánh username của bạn ... rồi tiến hành đổi pass. Username bạn có thể xem khi vào modem : "bạn đánh http://10.0.0.1 hoặc http://192.168.1.1 để có thể truy cập vào moderm. Bằng pass của moderm có đi kèm theo sách hướng dẫn thường là user: Admin pass: Admin hoặc admin/admin ADMIN/admin Admin/để trống admin/để trống "" Sau đó bạn vào mođem theo cách trên rồi tiến hành đôi pass theo pass mà bạn đã đổi ở trang user,vnn;vn! "

Ngày gửi: 03/05/2010 - 10:37

"Bạn đánh http://10.0.0.1 hoặc http://192.168.1.1 để có thể truy cập vào moderm. Bằng pass của moderm có đi kèm theo sách hướng dẫn thường là user: Admin pass: Admin hoặc admin/admin ADMIN/admin Admin/để trống admin/để trống rõ hơn thì nhìn sách thôi sau đó tiến hành cài đặt thông số mà nhà cung cấp mạng đã cung cấp .Nếu đã setup vo mạng được rùi thì tiến hành đổi pass thông qua chỗ thay đổi password ứng với mỗi moderm thì skin khác nhau tý thôi "

Ngày gửi: 03/05/2010 - 10:38

Bạn vào http://user.vnn.vn/ để đổi mật khẩu. Tôi cũng đã đổi mật khẩu 1 lần rồi, sau khi đổi thành công thì đèn INTERNET trên modem tắt ngúm, tưởng cái modem toi luôn rồi. Mất 2 ngày không được dùng internet, phải gọi bưu điện về xem cho. Tốt nhất là không nên đổi, cứ để mặc định thôi bạn à.

Ngày gửi: 03/05/2010 - 12:31
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Ronald Jack F4
2.600.000 ₫
Promag AC 9400
11.300.000 ₫
SUPU CW1200
3.118.182 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)