Cách làm cho máy tính vào được facebook?

Các bạn giúp mình nhá. Cảm ơn nhiều!
 |  Xem: 44.072  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 27/08/2010 - 22:24  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn click chuột phải vào biểu tượng local area connection ở góc phải màn hình (hay vào start/setting/network connection/) rồi chọn status click vào properties chọn dòng internet protocol chọn properties coi ở dưới có cái dns gì đó gõ vào
8.8.8.8
8.8.4.4
chúc thành công
Ngày gửi: 27/08/2010 - 22:25

Qua chuan. cam on ban

Ngày gửi: 25/10/2014 - 17:01
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)