Tắt chương trình chạy ngầm..?

Số là hình như máy của mình còn chạy ngầm một chương trình, trước khi tắt máy thì nó hiện lên, tắt nó mới tắt máy được, phiền chết được, tên chương trình đó là WMS Idle (mình nghĩ "nó" là chương trình Window Mediaplayer, không bít có đúng không) có bạn nào bít thì chỉ mình cách tắt nó kái nha...tk nhìu nhìu..
 |  Xem: 23.816  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 29/09/2010 - 21:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn mở Task Manager lên, tìm phần mềm đó tắt nó (Kill) là xong.
Hoặc k muốn nó khỏi động cùng chương trình thì bạn vào Start / Run (Phím Win + R) nhập msconfig.
Tại thẻ General có 4 khung đánh dấu, bạn chọn khung thứ 2, dấu tròn thứ 3.
Tại thẻ Service những phần mềm Unknown nếu nghi ngờ bạn nên tắt nó.
Ở thẻ StartUp bỏ dấu check trước những phần mềm khỏi động cùng Win.

Ngày gửi: 29/09/2010 - 21:49
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

SUPU - CB221
1.709.091 ₫
FEG 330-1 (A3)
1.120.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)