Cách làm chữ thể hiện theo lời bài hát như trong video ?

http://www.youtube.com/watch?v=vbOL_Ep9kwk
video làm =proshow gold ai biết cách lam` chữ thê? hiện theo lời bài hát giống như trong video.tui lam` mai~ mak` k dc như video trên!!! ai biết ve~ chi tiết giup vs !! :d

 |  Xem: 1.771  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/04/2011 - 08:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể dùng Ulead VideoStudio 11.5 Plus. Chúc bạn có 1 video đẹp.

Link download:

Ulead VideoStudio 11 Plus Retail:

http://www.corel.com/akdlm/6763/download…

Ulead VideoStudio 11 Update Pack:

http://www.corel.com/akdlm/6763/download…

Download -Ulead VideoStudio 11 Plus Power Pack:

http://www.corel.com/akdlm/6763/download…

Lưu ý : do sau này Key do Keygen trên tạo ra ko hoạt động tốt , nếu bạn nào gặp vấn đề về đăng ký thì tải file này về :

http://ifile.it/sqpc2nv

Thân.

Ngày gửi: 08/04/2011 - 08:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Marathon US1052CX Line-Interactive (Ac quy trong)
9.250.000 ₫
Marathon US1052C Line-Interactive (Ac quy trong)
10.340.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)