Cách làm chữ thể hiện theo lời bài hát như trong video ?

http://www.youtube.com/watch?v=vbOL_Ep9kwk
video làm =proshow gold ai biết cách lam` chữ thê? hiện theo lời bài hát giống như trong video.tui lam` mai~ mak` k dc như video trên!!! ai biết ve~ chi tiết giup vs !! :d

 |  Xem: 1.750  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 08/04/2011 - 08:59  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn có thể dùng Ulead VideoStudio 11.5 Plus. Chúc bạn có 1 video đẹp.

Link download:

Ulead VideoStudio 11 Plus Retail:

http://www.corel.com/akdlm/6763/download…

Ulead VideoStudio 11 Update Pack:

http://www.corel.com/akdlm/6763/download…

Download -Ulead VideoStudio 11 Plus Power Pack:

http://www.corel.com/akdlm/6763/download…

Lưu ý : do sau này Key do Keygen trên tạo ra ko hoạt động tốt , nếu bạn nào gặp vấn đề về đăng ký thì tải file này về :

http://ifile.it/sqpc2nv

Thân.

Ngày gửi: 08/04/2011 - 08:59
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Marathon US1052CX Line-Interactive (Ac quy trong)
9.200.000 ₫
Marathon US1052C Line-Interactive (Ac quy trong)
10.340.000 ₫