Cách tạo video bằng hình ảnh ?

Thay vì vào start/programs/Moive maker ......... mình có một phần mềm tạo video bằng hình tương đối đẹp.các bạn có thể download ở đây
 |  Xem: 9.770  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/05/2011 - 15:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thanks! thông tin bạn chia sẻ.

Ngày gửi: 20/05/2011 - 23:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bảng điện tử H-85
34.200.000 ₫