Cách tạo video bằng hình ảnh ?

Thay vì vào start/programs/Moive maker ......... mình có một phần mềm tạo video bằng hình tương đối đẹp.các bạn có thể download ở đây
 |  Xem: 10.136  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 20/05/2011 - 15:21  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Thanks! thông tin bạn chia sẻ.

Ngày gửi: 20/05/2011 - 23:32
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Bảng điện tử H-85
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)