Sao Itune không nhận diện được Iphone ?

Em đang xài 3G, itune không nhận diện được IP, em đã search các topic mà vẫn không tìm được câu trả lời, các bác giúp em khắc phục với

 |  Xem: 1.054  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 16/07/2010 - 10:06  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Vậy xem lại
1. Cọng cable
2. Lỗi Itunes hay lỗi trên PC của bạn - mang sang 1 PC khác để kiểm tra Trước mình bị lỗi này, chạy đi cài nhờ khổ quá nên cài Win xong là đời đẹp ngay

Ngày gửi: 16/07/2010 - 10:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.