Giúp tôi về cách xóa danh bạ trong IP?

Ai giúp em xóa tất cả tên danh bạ trong IP với. Xóa từng tên 1 lâu wa' giúp e nha!
 |  Xem: 5.161  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 06/04/2009 - 10:44  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Kết nối với PC bật iTune lên đồng bộ Contacts của IP với Microsoft Outlook của PC (Nhớ là Contacts trong O. Look là không có nhé). Một phát là hết luôn cả ngàn số ĐT của Bạn
Ghi chú : Để sync contacts:
Trong iTunes, mục Info, bạn kéo đến cuối trang có phần Advanced.
Trong mục :"Replace infor..."
- Không tick vô check box Contacts : Thì nó sẽ chép từ iPhone qua PC
- Có tick thì ngược lại: chép từ PC vô IPhone
Nên back úp kẻo sau này lại ngồi tiếc nhé!
Thân!
Ngày gửi: 06/04/2009 - 10:47
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Vỏ nhựa đen trong ruột đen, đính hạt trắng ngoài dành cho iphone 2G
Liên hệ gian hàng...
Vỏ nhựa burberry iPhone 2G
Liên hệ gian hàng...
Bao da Griffin Elanconvertible cho iphone
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)