DELL bị khoá bàn phím ?

Các Pro ơi cho em hỏi với ? Em vừa đựơc cho con máy Dell nhưng lại Win là tiếng pháp ! Bây giờ em muốn giải lại Win mà nó khoá bàn phim mất rồi không ấn được nut nào hết ? vậy phải làm sao để mở bàn phím ?
 |  Xem: 16.894  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 05/10/2009 - 13:50  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn thử 1 trong các cách sau:

1. Hỏi người đã cho bạn máy về cách unlock bàn phím.

2. Vệ sinh bàn phím + kiểm tra để đảm bảo bàn phím ko có phím nào bị kẹt > vào bios thiết lập mọi thứ về mặc định (set Bios as default) > tắt máy và rút nguồn khoảng vài phút, sau đó cắm nguồn rồi khởi động lại.

3. Nhấn và giữ Num Lock 1 lát.

4. Nhấn + giữ phím Fn và nhấn Num Lock.

5. Nhấn + giữ phím Fn và nhấn vào biểu tượng khóa màu xanh ở trên keyboard (nếu có).

6. Mang ra tiệm.
Ngày gửi: 05/10/2009 - 13:51
Nếu không được thì cài lại Win. Cài lại theo ý mình vẫn thích hơn chự
Ngày gửi: 05/10/2009 - 13:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.