Máy không hiển thị pin trên góc phải màn hình dù chọn nhiều cách, làm thế nào cho hiện lên?

 |  Xem: 12.570  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 15/03/2010 - 14:28  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Go to (cho XP, cc'c thứ khác tương tự)

- Start (bottom left)
- Control Panel
- Power Options
- Click on the Advanced tab
- Check the "Always show icon on taskbar" box and click OK

Hope this helps!
Ngày gửi: 17/03/2010 - 14:37
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Quạt màn hình led trên không
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)