Vấn đề tắt đèn bàn phím của Vaio f121FX?

Bác nào dùng em này, biết cách tắt cái đèn bàn phím chỉ em với, chứ ban ngày với cả đến lớp em muốn tiết kiệm pin nên hok cần. Thanks các bác nhiều.
 |  Xem: 8.116  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 22/09/2010 - 16:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Cái đó là tự động bạn àh. cảm ứng theo anh sáng. ban ngày có anh sáng rọi vào con mắt cảm ứng thì nó sẽ ko lên đèn. thiếu anh sáng nó sẽ sáng đèn hơn + màn hình tối dần để giảm ảnh hưởng mắt .
Ngày gửi: 22/09/2010 - 16:13

VẤN ĐỀ ĐÓ THÌ QUÁ ĐƠN GIẢN BẠN À QUAN TRỌNG: Để sử dụng tính năng này máy tính phải có tính năng Backlit KB. Mình dùng con F13JFX nên ko biết F121FX của bạn có không , nếu có thì bạn có thể tham khảo bài này xem sao 

1. Chọn Start và chọn Control Panel.
2. Trong cửa sổ Control Panel, chọn System and Security.
3. Trong cửa sổ System and Security, chọn VAIO Control Center
    http://146.215.126.38/vaio/attachments/win7/pic9.png 

4. Trong cửa sổ VAIO Control Center, chọn Keyboard and Mouse và chọn Backlit KB
    http://146.215.126.38/vaio/attachments/win7/pic9.png 

5. Trong màn hình Backlit KB, để bật tính năng đèn nền, vui lòng đánh dấu vào mục Turn backlight on when surroundings dark
    http://146.215.126.38/vaio/attachments/win7/pic9.png 

Chú ý:

Lựa chọn Turn backlight on when surroundings dark box phải được chọn để cho phép người dùng định rõ độ dài của thời gian cho đến khi đèn nền tắt..

Để tắt tính năng đèn nền, bỏ chọn mục Turn backlight on when surroundings dark.
6. Nhấn để chọn độ dài thời gian mong muốn cho đến khi đèn nền tắt khi không có hoạt động bàn phím:
   10 Giây
   30 Giây
   1 Phút 
   Không tắt (luôn luôn mở khi tối) 
   http://146.215.126.38/vaio/attachments/win7/pic9.png 

7. Khi tất cả những thay đổi mong muốn đã được thực hiện, chọn OK.

 

Ngày gửi: 05/03/2011 - 14:30
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)