Pin laptop của tôi có dấu hiệu chai, có cách nào cứu không ?

 |  Xem: 559  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/10/2008 - 16:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Không phải băn khoăn, 99% là pin của bạn yêu cầu được thay rồi.Bạn nên thay đi!
Ngày gửi: 22/10/2008 - 16:33
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cặp balô Laptop đa năng hiệu Trunk& Co _ CB4
Liên hệ gian hàng...
Cặp Laptop hiệu Trunk & Co _ C20
Liên hệ gian hàng...