Pin laptop của tôi có dấu hiệu chai, có cách nào cứu không ?

 |  Xem: 568  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/10/2008 - 16:32  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Không phải băn khoăn, 99% là pin của bạn yêu cầu được thay rồi.Bạn nên thay đi!
Ngày gửi: 22/10/2008 - 16:33
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Cặp balô Laptop đa năng hiệu Trunk& Co _ CB4
Liên hệ gian hàng...
Cặp Laptop hiệu Trunk & Co _ C20
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)