Khi bấm khởi động máy, laptop phát ra một loạt tiếng kêu bíp bíp và không khởi động được. Màn hình không hiện?

 |  Xem: 3.511  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/11/2008 - 16:14  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Trong tình huống này, bạn nên kiểm tra lại RAM như trong tình huống 2. Thử lắp một thanh RAM khác. Hầu hết khi laptop kêu bíp bíp như thế đều do lỗi của RAM - RAM đã bị hỏng.
Ngày gửi: 28/11/2008 - 16:15
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.