Em muốn cài AutoCad R14 trên máy xách tay (Hệ điều hành WinVista) mà không được ??

Tư vấn cho em nhé?
 |  Xem: 3.064  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 23/03/2009 - 09:30  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Để cài đặt Auto Cad R14 trên win vista cũng như những software khác bạn có thể kiểm tra xem đã tắt phần User Account Control trong Win hoặc click chuột phải vào file chạy chon property >>> advance >>> Run at windows xp 32 bit.
Ngày gửi: 23/03/2009 - 09:31
Ok Tôi cũng như ban nhưng nay tôi đã làm được rồi
Trước hết bạn tìm trên mạng 1 file có tên "SH31W32.DLL" kích cỡ file 111KB và copy vào C:\Program Files\AutoCAD R14\SUPPORT.
thế là ok.
phuongcn3@gmail.com
Ngày gửi: 08/04/2009 - 15:34
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)