Máy tính lỗi phông chữ?

pác ơi júp e với tại sao khi e down word ở trên mạng về rồi copy vào máy thì bị lỗi phông chữ không đọc được,làm như thế nào để đọc được ah?
 |  Xem: 4.696  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/04/2009 - 20:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mở trinh duyệt IE lên / click tools / internet options / Fonts / click mũi tên sổ xuống ở khung Langauge script rồi chọn Latin based / ở khung bên trái click chọn Times new Roman / ở khung bên phải click chọn Courier new / click ok
bước 2
click view trên thanh công cụ / chọn Text size / chọn Medium
bước 3
click view / chọn Encoding / click chọn Unicode ( UTF - 8 )
xong rồi bạn thử đi coi còn bị ko
Ngày gửi: 10/04/2009 - 10:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.