Máy tính lỗi phông chữ?

pác ơi júp e với tại sao khi e down word ở trên mạng về rồi copy vào máy thì bị lỗi phông chữ không đọc được,làm như thế nào để đọc được ah?
 |  Xem: 4.708  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 05/04/2009 - 20:20  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Mở trinh duyệt IE lên / click tools / internet options / Fonts / click mũi tên sổ xuống ở khung Langauge script rồi chọn Latin based / ở khung bên trái click chọn Times new Roman / ở khung bên phải click chọn Courier new / click ok
bước 2
click view trên thanh công cụ / chọn Text size / chọn Medium
bước 3
click view / chọn Encoding / click chọn Unicode ( UTF - 8 )
xong rồi bạn thử đi coi còn bị ko
Ngày gửi: 10/04/2009 - 10:51
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)