Gấp lap lại mà chương trình vẫn chạy?

Gấp màn hình lại máy tự standby luôn.
Em muốn gấp lại vẫn có thể nghe nhạc hoặc IDM vẫn down thì làm sao các bác nhỉ?
 |  Xem: 10.548  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 22/04/2009 - 13:54  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn vào Control panel. Chọn phần Power Options.Chọn phần Advanced.Nhìn xuống phần power buttons sẽ thấy When I close the lid of my portable computer. Chọn Do nothing.
Ngày gửi: 22/04/2009 - 13:55
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)