Cách ghép file part1.rar, part2.rar, part3.rar??

mình down trên mạng chuơng trình pascal, nó chia làm 3 file part1.rar, part2.rar, part3.rar, làm thế nào để ghép các file này lại với nhau và cài đặt chương trình. thanks trước
 |  Xem: 40.896  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/03/2009 - 12:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

bạn kick chuột phải vào 1 file (part1.rar) rồi chọn extract here. winra sẽ ghép file lại
Ngày gửi: 23/03/2009 - 13:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Gateway Profile 6 (401002-0) (Intel Pentium D 820 (2.8Ghz, 2MB cache), 1GB DDR2 667, 80GB SATA, 17" LCD) Windows Vista Business
Liên hệ gian hàng...
Gateway Profile 6 (401006-0) (Intel Pentium D 945 (3.4Ghz, 4MB cache),2GB DDR2 667, 160GB SATA,19" LCD) Windows Vista Ultimate
Liên hệ gian hàng...
ABS - ULTIMATE X-Spirit 6800, Intel Core 2 Extreme QX6800 (2.93GHz, 8MB cache), 2GB DDRam2, 500GB SATA, Windows Vista Ultimate
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)