Cách ghép file part1.rar, part2.rar, part3.rar??

mình down trên mạng chuơng trình pascal, nó chia làm 3 file part1.rar, part2.rar, part3.rar, làm thế nào để ghép các file này lại với nhau và cài đặt chương trình. thanks trước
 |  Xem: 40.560  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 23/03/2009 - 12:16  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

bạn kick chuột phải vào 1 file (part1.rar) rồi chọn extract here. winra sẽ ghép file lại
Ngày gửi: 23/03/2009 - 13:08
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Gateway Profile 6 (401002-0) (Intel Pentium D 820 (2.8Ghz, 2MB cache), 1GB DDR2 667, 80GB SATA, 17" LCD) Windows Vista Business
Liên hệ gian hàng...
Gateway Profile 6 (401006-0) (Intel Pentium D 945 (3.4Ghz, 4MB cache),2GB DDR2 667, 160GB SATA,19" LCD) Windows Vista Ultimate
Liên hệ gian hàng...
ABS - ULTIMATE X-Spirit 6800, Intel Core 2 Extreme QX6800 (2.93GHz, 8MB cache), 2GB DDRam2, 500GB SATA, Windows Vista Ultimate
Liên hệ gian hàng...