Làm thế nào để thay đổi giao diện ngôn ngữ trong máy tính ?

 |  Xem: 5.221  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 01/04/2009 - 14:11  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Vào star->setting-> controlpanel->Regional and language Options->Regional Options-> english(United states) là được
Ngày gửi: 01/04/2009 - 14:13
Billy_pham
Ngày gửi: 28/07/2014 - 14:38
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(3 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
Quảng cáo
Cucre_hn