Đầu kỹ thuật số không bắt được các kênh của vtv?

Tôi ở Thái Nguyên.
 |  Xem: 3.691  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 30/06/2009 - 16:22  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Tôi cũng ở Thái Nguyên, hiện dùng 2 đầu VTC-T10A và VTC-D901 nhưng vẫn bắt bình thường 17 và 27 kênh.
ở TN phát các chương trình của VTC (từ VTC1 đến VTC10,....) trên kênh 29, còn các chương trình của VTV và các đài địa phương khác trên kênh 30.
Có thể đầu thu của bạn bị mất các chương trình trên kênh 30. Bạn nên dò sóng lại hoặc reset lại máy.
Bạn có thể qua nhà bên cạnh xem đầu thu của họ có bắt được đủ các kênh không - để loại trừ việc do đài phát.
Ngày gửi: 08/07/2009 - 17:02
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đầu thu Bolt New630S-II
Liên hệ gian hàng...
Đầu thu Zakiris
Liên hệ gian hàng...
F9 CDC T
Liên hệ gian hàng...