Hướng dẫn cách đấu nối để đầu karaoke california MP128 chấm điểm

Tôi đang sử dụng đầu karaoke california MP128 nhưng không biết cách đấu nối chấm điểm, bạn nào hướng dẫn giúp mình với.

 |  Xem: 11.851  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 04/02/2012 - 09:15  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Để máy chấm được điểm bạn phải hát qua đường mic in của máy California, không hát qua đầu trộn hoặc Ampli


Ngày gửi: 14/02/2012 - 22:47

Bạn dùng amply loại nào ? Nếu dùng amply California thì rất dễ chỉ cần cắm nối jack scoring từ amply đến ngõ scoring của đầu karaoke california MP128 là ok. Nếu amply loại khác thì xem mặt sau của amply có audio monitor không ? Nếu có thì cắm nối jack audio monitor từ amply đến ngõ scoring của đầu karaoke california MP128 là được. Nếu không có thì hơi khó. Chúc bạn sớm hoàn chỉnh bộ karaoke để giải trí. 

Ngày gửi: 01/03/2012 - 15:06
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

California DVD Midi 888T
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)