Màn hình TFT và LCD khác nhau gì ko hay chỉ là cách gọi khác nhau?

 |  Xem: 3.903  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/11/2008 - 16:46  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Có hai công nghệ chế tạo màn hình tinh thể lỏng LCD (Liquid Crystal Display) là DSTN (dual-scan twisted nematic) và TFT (thin film transitor) vi` vậy khi gọi ma`n hi`nh TFT có thể hiểu đó là màn hình LCD được thiết kế theo công nghệ TFT
Do công nghệ TFT mang lại hình ảnh sáng vf sắc nét hơn với kích thước rộng hơn nên ngày càng được sử dụng nhiều hơn trong chế tạo màn hình LCD
Ngày gửi: 12/11/2008 - 16:49
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

DVR-LX70D
Liên hệ gian hàng...
LX350HD
Liên hệ gian hàng...
OSLON TS7036
Liên hệ gian hàng...
LX351
1.500.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)