Tại sao cài đặt itunes không được???

khi em cài đặt itunes 7.5 hay itunes 7.6 thì gặp thông báo sau :"A later version of itunes is already installed.installation of this version cannot continue". làm sao để cài đặt được vậy??
 |  Xem: 9.779  |  Trả lời: 4
Ngày gửi: 03/09/2009 - 05:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (4)

Bạn phải xóa phiên bản đã cài đi, itune nó không cho phép cài đè. bạn xóa đi là cài lại được
Ngày gửi: 03/09/2009 - 06:44
Lời cảm ơn 5 điểm
Cảm ơn câu trả lời của ocdaoxanh.
Vào Control Panel >> Add or Remove Software tìm cái itunes cũ và remove nó đi rồi cài là ok
Ngày gửi: 15/09/2009 - 01:36

Minh cũng bị vậy do. Mà vô xóa ko dc. nó để là phải xóa AppleSoftWare Update di thi mới cài đựoc. Minh khổ nổi cái này lại ko xóa đựoc do bị sai đừong dẫn gì đó. Mình vào search thì lại ko tìm ra duoc file AppleSoftWareUpdate.msi    . Vay làm sao để tìm ra đừong dẫn của nó để xóa đi huhu

Ngày gửi: 12/11/2012 - 10:17

bạn xóa phiên bản cũ đi tải lại là được mà!

http://www.download.com.vn/timkiem/iTunes/index.aspx

link đây bạn nhé!~


Mời bạn ghé thăm: Công ty TNHH Vietshop Luxury
Ngày gửi: 12/11/2012 - 19:30
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)