Cách gỡ bỏ TV Icon & SERVICE của HTC Imagio?

Khi sử dụng HTC Imagio trên màn hình luôn xuất hiện cái icon TV đáng ghét cạnh cột sóng.Làm cách nào để xóa được nó đi!
 |  Xem: 673  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/11/2009 - 10:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Muốn bỏ đi các bác có thể làm như sau:
1- Cài Resco Registry hoặc SKTool...
2- Làm như sau:
Bước 1:
backup registry. SKtools have a backup option where you can do a full backup of the registry
Bước 2:
Delete keys Launch95 and Depend95 from HKLM\Init folder in registry.
The launch95 key should reference an MFLO exe.
Bước 3:
View services in SKtools and set the MFLO_RSSI service to Manual.
This references a MFLO_RSSI.dll
hoăc:
Remove via registry editor
HKLM\Services\M FLORSSI
Then Soft Reboot and its gone!
He.he.......... .. thế là nó biến mất
Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 14/11/2009 - 10:16
Trả lời