Cách gỡ bỏ TV Icon & SERVICE của HTC Imagio?

Khi sử dụng HTC Imagio trên màn hình luôn xuất hiện cái icon TV đáng ghét cạnh cột sóng.Làm cách nào để xóa được nó đi!
 |  Xem: 679  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 14/11/2009 - 10:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Muốn bỏ đi các bác có thể làm như sau:
1- Cài Resco Registry hoặc SKTool...
2- Làm như sau:
Bước 1:
backup registry. SKtools have a backup option where you can do a full backup of the registry
Bước 2:
Delete keys Launch95 and Depend95 from HKLM\Init folder in registry.
The launch95 key should reference an MFLO exe.
Bước 3:
View services in SKtools and set the MFLO_RSSI service to Manual.
This references a MFLO_RSSI.dll
hoăc:
Remove via registry editor
HKLM\Services\M FLORSSI
Then Soft Reboot and its gone!
He.he.......... .. thế là nó biến mất
Chúc bạn thành công!
Ngày gửi: 14/11/2009 - 10:16
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)