Kết nối WiFi để vào mạng của Iphone?

Kết nối WiFi để vào mạng của Iphone? Xin hướng dẫn giùm em với?
 |  Xem: 9.887  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 09/06/2009 - 15:36  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bấm vào biểu tượng Settings, bấm tiếp vào WiFi. Dòng WiFi bên phải bấm vào nút bật lên ON, iPhone sẽ tự tìm danh sách mạng WiFi xung quanh mình, bạm bấm vào một mạng trong danh sách này để kết nối. Nếu kết nối có yêu cầu nhập Password thì bạn nhập vào sau đó nhấn nút Home (nút bên dưới cùng) để trở về màn hình chính và bắt đầu sử dụng các ứng dụng Internet.
Ngày gửi: 09/06/2009 - 15:36
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Apple iPhone 16GB
700.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)