Điện thoại malata do nước nào sản xuất?

 |  Xem: 1.756  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 14/06/2009 - 15:43  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Thuộc về những nước Hoa Ngữ ,những hãng này cũng đã có tiếng và nhiều người sữ dụng rồi có nhừng mode cũng rất pro đó.
Ngày gửi: 15/06/2009 - 10:50
theo minh biet hinh nhu la cua thai thi phai
Ngày gửi: 15/06/2009 - 11:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Malata MT100
Liên hệ gian hàng...
Malata Q3
Liên hệ gian hàng...
Malata MT160
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)