Có cách nào reset máy bằng mã lệnh hay phím tắt cho P910i?

Có cách nào reset máy bằng mã lệnh hay phím tắt ko, làm ơn giúp em với?
 |  Xem: 2.263  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/07/2009 - 13:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn bật nguồn kg sim rồi nhân <*>>*> sẽ hiện nên servicemod chọn dòng cuối cùng phone hỏi cái gì gì đó chọn yes chờ khoảng 5 phút máy bạ sẽ dc sóa trắng dữ liệu và bạn có thể sử dụng bình thường . thân!
Ngày gửi: 07/07/2009 - 13:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Sony Ericsson P910i
1.000.000 ₫
Openmoko Neo
Liên hệ gian hàng...
Samsung Armani Black
1.650.000 ₫