Có cách nào reset máy bằng mã lệnh hay phím tắt cho P910i?

Có cách nào reset máy bằng mã lệnh hay phím tắt ko, làm ơn giúp em với?
 |  Xem: 2.301  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 07/07/2009 - 13:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn bật nguồn kg sim rồi nhân <*>>*> sẽ hiện nên servicemod chọn dòng cuối cùng phone hỏi cái gì gì đó chọn yes chờ khoảng 5 phút máy bạ sẽ dc sóa trắng dữ liệu và bạn có thể sử dụng bình thường . thân!
Ngày gửi: 07/07/2009 - 13:54
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Sony Ericsson P910i
2.000.000 ₫
Openmoko Neo
Liên hệ gian hàng...
Samsung Armani Black
1.650.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)