Phần mềm Kết nối máy tính với Q.Mobile -Q63?

Xin chào,

Ai có phần mềm kết nối máy tính với điện thoại Q.mobile model Q63, để đồng bộ dữ liệu, sổ địa chỉ, cài ứng dụng java.

Cảm ơn ./.
 |  Xem: 4.015  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 31/07/2009 - 10:33  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn thử dùng PCSyncManager. nếu nó đòi diver thì xem tên driver la gì rồi vào google tìm là có. đây là phần mềm dành cho máy trung quốc, mình thử rồi dùng khá tốt.
Ngày gửi: 31/07/2009 - 10:35
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Q-mobile Q63
Liên hệ gian hàng...
Q-Mobile Q28
Liên hệ gian hàng...
I-Mobile 311
Liên hệ gian hàng...
Q-MOBILE Q24 Red
200.000 ₫

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)