S3600 không nhận thẻ nhớ xin giúp?

Mình có con máy s3600 không nhận thẻ nhớ minh đã thay khe thẻ va chạy lai chương trình mà vẫn không hết mong anh em chỉ dùm?
 |  Xem: 1.081  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 19/08/2009 - 10:12  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn cắm thẻ nhớ khác vào thử chưa,coi chừng tại thẻ nhớ bị lỗi chứ ko phải tại máy đâu.Nếu thử mấy thẻ nhớ khác đều bị vậy thì mới là lỗi do máy.Bạn reset phone nhận ngay thẻ nhớ.
Ngày gửi: 19/08/2009 - 10:13
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Samsung SGH-S3600 Silver
Liên hệ gian hàng...
GaoXinQi M698
Liên hệ gian hàng...
GaoXingQi P508
Liên hệ gian hàng...
GaoXingQi N83
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)