Copy danh bạ điện thoại từ IP sang máy PC ???

Xin các bác chỉ giúp em copy danh bạ điện thoại từ IP sang máy PC. Và có thể xem danh bạ trên PC.
 |  Xem: 2.440  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 12/10/2009 - 16:49  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Khi sync iphone và Pc thì phần Tab Info trên Itune của Bác chọn Sync contacts with " Outlook". Sau đó bác vào Microsoft Office Outlook là có hết contact trong đó, muốn chỉnh sửa gì cũng được!!
Ngày gửi: 12/10/2009 - 16:51
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)