Cách cài đặt GPRS cho máy Trung Quốc các loại

Truy cập vào phần Dịch vụ trên Menu máy cài đặt 2 phần Tài khoản dữ liệu và Wap là sẽ sd được. Cụ thể:
Dịch vụ Super Sim
Tài khoản dữ liệu Dữ liệu GSM Không sd
GPRS Có sẵn nhiều mục. Chọn mục đầu tiên, Chọn Sửa chữa
Tên tài khoản: Mobi GPRS (Đặt tên sao cũng được)
APN: m-wap (Điểm truy cập)
Tên người dùng: mms
Mật khẩu: mms
Kiểu Auth (Authentic): Bình thường/An toàn (Kiểu xác thực: Chọn bình thường)
Bấm Xong, chọn Lưu lại. Sau đó quay trở ra cài đặt Wap

WAP Trang chủ Nếu đã cài đặt thì bấm vào đây để vào trang chủ Wap MobiFone gồm 14 mục.
Đánh dấu (BookMask)
Trang gần đây (Những trang đã truy cập gần nhất)
Nhập vào địa chỉ (Nhập địa chỉ trang Wap muốn truy cập)
DV hộp thư đến (Không sd)
Cài đặt Chỉnh cài đặt sẵn Chọn mục đầu tiên (Cài đặt sẵn 1): Trong đó có 2 mục Kích hoạt cài đặt sẵn/Chỉnh sửa cài đặt sẵn. Chọn mục Chỉnh sửa cài đặt sẵn.
Đổi tên cài đặt sẵn : Mobi Wap (Đặt sao cung được)
Trang chủ : http://wap.mobifone.com.vn
Tài khoản dữ liệu : Mobi GPRS (Chọn tên đã cài đặt ở bước trên)
Kiểu kết nối : Chọn mục Định hướng kết nối
Trong này có 2 mục là:
Địa chỉ IP: 203.162.021.107
An ninh: Tắt
Tên người dùng : mms
Mật khẩu : mms
Bấm Xong, chọn Lưu
Kích hoạt cài đặt sẵn (Sau khi cài đặt xong các bước ở trên thì mới kích hoạt mục này. Bây giờ quay ra bấm vào mục Trang chủ sẽ truy cập được trang chủ Wap của MF (13 mục)).
Ngoài ra còn có các mục khác ko quan trọng lắm như sau:
Tùy chọn duyệt Trễ giờ: 300 / Xem tranh: Bật,Tắt
Cài đặt DV tin nhắn Bật/Tắt
Xóa cache Xóa hết cũng được
Xóa cookies Xóa hết cũng được
Chứng nhận xác thực Ko sd
 |  Xem: 33.656  |  Trả lời: 3
Ngày gửi: 14/10/2009 - 09:13  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (3)

Thanks! thông tin của bạn.
Ngày gửi: 15/10/2009 - 09:38
Thông tin hữu ick
Ngày gửi: 15/10/2009 - 10:06
Thank bài viết của bạn
Ngày gửi: 24/12/2009 - 07:51
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)