Hỏi cách xoá phân vùng thẻ nhớ ở máy G1?

Hiên thẻ nhớ của mình đang cần xoá phân vùng, nó là thẻ 4Gb, classic 6, mình đã dùng paragon 9.0 để tạo thành 4 phân vùng, khi lắp vào G1 nó cứ báo remove thẻ, tức là không nhận thẻ. Kết nối thẻ với PC qua đầu đọc thẻ thì PC vẫn nhận bình thường. Giờ mình muốn xoá mấy cái phân vùng đó đi mà không biết làm thế nào với cái paragon 9.0. Anh em giúp với, đừng bảo mình cách xoá trên G1 nhé, mù tịt đấy , tốt nhất là chỉ mình cách xoá trên PC. Thanks!
 |  Xem: 874  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 28/10/2009 - 15:10  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

- Tắt G1 và khởi động lại ở chế độ Recovery (Home + Power)
- Chọn tính năng chạy dòng lệnh (console - Alt + x)
Vào tới console bạn theo các lệnh sau
#parted /dev/block/mmcblk0
#print (kiểm tra xem cái thẻ của bạn có những phân vùng nào và dung lượng của nó)
rm 1 (xóa phân vùng 1)
rm 2 (xóa phân vùng 2)
rm 3 (xoá phân vùng 3)
quit
recovery
vào lại rồi format thẻ nhớ như thường
Ngày gửi: 28/10/2009 - 15:12
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

LG KG195
Liên hệ gian hàng...
LG KG190
Liên hệ gian hàng...
T-Mobile G1 Brown
Liên hệ gian hàng...
LG G1600
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)