Mất mật khẩu samsung 5233s thì làm thế nào?

Có vấn đề là em quên mất mật mã của máy bi h muốn đổi lại? Có bro nào biết cách đổi mật khẩu của con này không ạ? Hay phải up lại firmware thì mới đc?
 |  Xem: 5.243  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 10/03/2010 - 16:27  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn bấm *2767*3855# nhưng đây là mã reset lại toàn bộ máy đó.nó sẽ trở về như lúc mới mua đó.tất cả những j lưu ở máy ở máy sẽ mất hết(tin nhắn, danh bạ,game,cấu hình internet...)
Ngày gửi: 10/03/2010 - 16:28
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Samsung SGH-S3600 Silver
Liên hệ gian hàng...

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)