Tại sao Iphone 3GS không chụp được ảnh ?

Mình đang dùng iPhone 3gs,PB 3.1.3 trước vẫn chụp được màn hình khi ấn hai núm home và power nhưng không hiểu tại sao mấy hôm nay định chụp thì không được mà toàn bị tắt màn hình. Vậy có pro nào biết xin chỉ giáo dùm?
 |  Xem: 3.355  |  Trả lời: 2
Ngày gửi: 31/03/2010 - 10:52  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (2)

Bạn giữ Home sau đó ấn Power Có thể nút Home của bạn bị j hoặc bạn giữ Home ko chắc nên khi ấn Power để chụp, nó hiểu là tắt MH đó.

Ngày gửi: 31/03/2010 - 10:54

Hoặc có thể bạn cài 1 phần mềm nào đó mà lại thiết lập bấm Home+Power là Sleep , có thể lấy ví dụ phần mềm có khả năng này là circuitous hoặc activitor,...

Ngày gửi: 31/03/2010 - 10:56
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Từ khóa liên quan

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(4 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(7 lượt cảm ơn)