Cách cài đặt 3G trên điện thoại Nokia 6500?

 |  Xem: 4.259  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 21/04/2010 - 17:26  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn đang dùng mạng nào? Phải nói rõ chứ

Nếu là Viettel thì đầu tiên soạn 3g rồi gửi 161

Sau đó soạn tin tiếp: d 6500 gửi 191 để lấy 3 tin nhắn cấu hình về máy.

Lưu 3 tin nhắn và nhập 4 số 1 nếu máy yêu cầu

Sau đó tắt nguồn khởi động lại là ok

Chúc thành công!

Ngày gửi: 21/04/2010 - 17:52
Trả lời

Sản phẩm tham khảo tại cửa hàng.

Đang được quan tâm nhất

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)