Cho em hỏi cột sóng của máy N70 ở chỗ nào? vị trí của nó ở đâu trên vỏ máy?

 |  Xem: 343  |  Trả lời: 1
Ngày gửi: 27/05/2010 - 15:53  |  Câu hỏi liên quan
Trả lời

Danh sách trả lời (1)

Bạn muốn hỏi ang-ten của máy N70? còn cột sóng thì hiển thị gốc trên bên trái màn hình.
Từ N62.. trở về sau, Nokia cải tiến mẩu mã và loại bỏ bớt cây ang-ten lồi lên gây phiền phức (nokia 5110/6110) không thẩm mỹ chút nào.
Để đảm bảo nhận tính hiệu sóng tốt, Nokia được thiết kế an-ten dấu bên trong sườn máy "là một tấm kim loại mỏng nằm ép bên sườn máy", như vậy nhìn thấy điện thoại đẹp và gọn gàng hơn nhiều.

Ngày gửi: 27/05/2010 - 15:54
Trả lời

Đang được quan tâm nhất

Sản phẩm liên quan đến câu hỏi

Đang được quan tâm nhất

Những thành viên tích cực trong tháng
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(2 lượt cảm ơn)
(1 lượt cảm ơn)